40 - Trong Phòng Tắm, Và Thông Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

40 - Trong Phòng Tắm, Và Thông Đít, Dù biết nó không còn giá trị gì nhưng ông vẫn muốn giữ chúng như chiến tích của mình.