Hứng tình, đồ ướt

तस्वीर का शीर्षक ,

Hứng tình, đồ ướt, Mỗi cú thúc cặc của lão không thít chặt bằng của lão Quân nhưng nó lại đâm sâu hơn khiến cho cái sướng trong lồn dường như cũng đậm đà chẳng kém.