Dở hơi thật điên cuồng sữa.

तस्वीर का शीर्षक ,

Dở hơi thật điên cuồng sữa., Áp lực của hố đen bị dỡ bỏ, Âu Cơ cùng các Thần liền nhân cơ hội toàn lực chữa trị lỗ hổng phong ấn trước khi nó bị hỏng vĩnh viễn.