Dễ thương á rập người sẽ bị hút, não phẳng và bị nuốt

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương á rập người sẽ bị hút, não phẳng và bị nuốt, Chỉ có mình hắn biết cơn đau vừa rồi của hắn chỉ kéo dài vài giây lập tức đã ngừng lại.