Vào mặt!!

तस्वीर का शीर्षक ,

Vào mặt!!, Đột nhiên tại thời điểm này hai chiếc tiêm kích F35 gầm rú xé nát cả bầu trời từ từ hạ xuống, dừng lại giữa lưng chừng không.