Tính tình với gã hói

तस्वीर का शीर्षक ,

Tính tình với gã hói, Chúng ta ở trong này che kín lại có sao đâu? Thy Thy vô tư trả lời Khánh Phương.