Nữ lớn kẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ lớn kẹp, Xanh lá cho Đan Trung, đen cho Khánh Phương, cam cho Hội, Xám bạc cho Thy Thy… Duy chỉ có Trung là cả năm màu đều được cơ thể anh hấp thu.