Quân sự chết tiệt của Marc

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân sự chết tiệt của Marc, Nhìn thẻ ngân hàng sáng bóng lóa mắt dưới ánh đèn chiếu rọi, trong lòng Thẩm Hạo có chút kích động.