Sâm-banh vàng tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Sâm-banh vàng tắm, Chỉ thấy Tôn Đức đang cùng một nam tử trung niên bụng to, tuần tra qua lại trên đại sảnh lầu một công ty, không ngừng giới thiệu.