Cô gái, bên cạnh Một chiếc Xe bên ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái, bên cạnh Một chiếc Xe bên ngoài, Mấy ngày sau lần nào tôi cũng thấy dì tắm đều mặc y nguyên áo ngực và quần silip, rồi lại vô trước gương săm soi.