Latina tệ đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Latina tệ đi., Dương đi nhanh vào nhà qua lối cửa thông garage với phòng khách, thấy nhà cửa vắng vẻ biết là mẹ đang trên lầu.