Gina là ăn mặc giống như một thằng sexpot

chú thích hình ảnh,

Gina là ăn mặc giống như một thằng sexpot, Đây là cơ hội để ông ôn lại những kỹ năng đã bị vùi chôn theo thời gian, ông phải vực dậy một thời oanh liệt để mai này còn khiến cho cái lồn già của bà hàng xóm mê muội.