Yêu cầu Chân rộng mở

तस्वीर का शीर्षक ,

Yêu cầu Chân rộng mở, Lúc này cả ngôi lều đều sáng rực như một ngọn hải đăng chiếu ra những tia sáng xé rách cả màn đêm.