Nóng tóc vàng trong pigtails n vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng tóc vàng trong pigtails n vớ, Cái vòng này… Hoài Nam ngạc nhìn cái vòng màu hồng trên cổ tay Khánh Phương.