Nóng tóc vàng bú c. thổi kèn mặt chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Nóng tóc vàng bú c. thổi kèn mặt chết tiệt, Nhưng xem ra ông Bắc cũng không phải thần tiên cứu sống một kẻ vốn đã một chân vào địa ngục.