Hai Xúc Tóc Vàng Chia Sẻ Một Thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Xúc Tóc Vàng Chia Sẻ Một Thằng, Hắc Phù Đổng phóng ra những tia điện về khắp xung quanh, tiếng nổ vang lên, pháo hoa rực rỡ bắn rợp bầu trời.