Vai trò chơi hấp dẫn hiện

तस्वीर का शीर्षक ,

Vai trò chơi hấp dẫn hiện, Tôi thật nhớ thời điểm mười năm trước… Buổi chiều tôi thường ngồi cái xích đu treo trên cây mận trước nhà… Ha ha… Bắt đầu lảm nhảm rồi đấy.