Thổi kèn gái Và cậu Ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Thổi kèn gái Và cậu Ba, Nhưng vì phải đối kháng Đấng Thiên Đường nên không kịp ra tay diệt trừ Xà Thần, khiến nó chui xuống lòng sông Hồng ẩn nấp.