Dở Hơi Thật Hân Hạnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Dở Hơi Thật Hân Hạnh, Nhận thấy phản ứng của bạn gái, Thẩm Hạo lúc này mới lưu luyến buông miệng ra.