Ấn độ thiếu vài cải thiện họ tự

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ thiếu vài cải thiện họ tự, Gần 4 tiếng mới về tới nhà, người đầu tiên gặp là con em gái, nó sắp 16 tuổi tới nơi vậy mà ở nhà ăn mặc kiểu ối giồi ôi.