Funloving tóc vàng Cassidy Xanh và Samantha Ryan hiếp ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Funloving tóc vàng Cassidy Xanh và Samantha Ryan hiếp ..., Dĩ nhiên thời gian vừa qua vì cái chết của ba đứa bạn thân hắn đã hiểu lầm thậm chí căm ghét Khánh Phương.