Nghiệp dư mà lại thiếu niên ăn lả

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư mà lại thiếu niên ăn lả, Dương nằm xuống cạnh Nga nghiêng sang ôm tấm thân ngà ngọc ngủ một mạch đến sáng….