Thành quả, 1970 là lâu tóc các bạn. Nóng bỏng quá đi!

तस्वीर का शीर्षक ,

Thành quả, 1970 là lâu tóc các bạn. Nóng bỏng quá đi!, Nhìn Tôn Đức, lại nhìn Vương Hải Phong, Thẩm Hạo liền biết lúc trước bọn họ khẳng định đã trao đổi với nhau, chẳng qua vận khí của mình không tốt, đâm đầu vào bọn họ.