Siêu mọc sừng cảnh sát bị tiêu khó khăn

chú thích hình ảnh,

Siêu mọc sừng cảnh sát bị tiêu khó khăn, Phương Dung trả lời một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho cánh tay hư đốn của lão thoải mái khám phá phần da thịt nhạy cảm của mình.