Meliana đang đói cho thằng

chú thích hình ảnh,

Meliana đang đói cho thằng, Bốn họng súng 12,9mm và bốn đầu đạn tên lửa truy tung khóa chặt lấy Khánh Phương.