Tất Cả Người Mỹ Quân Đội 6

तस्वीर का शीर्षक ,

Tất Cả Người Mỹ Quân Đội 6, Vật thứ hai thì chỉ là một cái bao cao su, dùng để bọc máy rung chứ không có gì khác.