Cinemax8-softcore

chú thích hình ảnh,

Cinemax8-softcore, Trong bụi chuối có tiếng Thích Đông nghêu ngao hát: Mộng kiêu sa nơi cung đình xa hoa, ai ru ta lạc chốn hồng trần… Ứ ứ Phẹt….