Cindy hy Vọng - chân tín chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Cindy hy Vọng - chân tín chết tiệt, Hai mắt ông mở lớn nhìn trừng trừng một bóng người bay lơ lửng trên đầu hai chiếc F 35.