Đại học hoan lạc với nóng anh chàng dễ thương làm thổi kèn cho nerdy ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Đại học hoan lạc với nóng anh chàng dễ thương làm thổi kèn cho nerdy ..., Hắn biết như thế là có lỗi với đại ca, nhưng con tim hắn lại không thể nào kiểm soát được, chỉ đành ở phía sau dõi theo, thầm mong đại tẩu và đại ca được hạnh phúc.