Siêu nhỏ, Halle Von lớn

chú thích hình ảnh,

Siêu nhỏ, Halle Von lớn, Không chừng lát nữa ba đè con ra làm thế cái việc mà thằng chồng con nó không làm được.