Ả-rập, người bạn trên cam

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-rập, người bạn trên cam, Ưm… Ư… Tại sao? Mày… không phải sợ Khánh Phương… có thai chứ?! Minh Tạo thở hổn hển hỏi.