Hai, bà với một dương vật,

chú thích hình ảnh,

Hai, bà với một dương vật,, Từ Nhuyễn thấy anh mở cửa sổ ra toàn thân kích động, phân thân anh còn đang chôn trong lồn cô, hai người dính lấy nhau, trên người cô không mặc quần áo đâu!.