Alys Nói

तस्वीर का शीर्षक ,

Alys Nói, Sau một đợt tấn công, bọn chúng đều nhận ra Khánh Phương chỉ khí thế bên ngoài và liều mạng là chính.