Gấu Chân, Punieta

chú thích hình ảnh,

Gấu Chân, Punieta, Chèn nó vào giữa hai mép âm hộ ướt đẫm của mình, Khánh Phương chậm rãi ngồi xuống.