Thông đít chơi với hai nóng tóc vàng

chú thích hình ảnh,

Thông đít chơi với hai nóng tóc vàng, Nét mặt bà đầy nghiêm trọng, hai tay không ngừng vung ra tạo thành nhiều lớp tường linh lực che chắn trước năm người họ….