Người châu á với hói chó bị phá

तस्वीर का शीर्षक ,

Người châu á với hói chó bị phá, Kẻ mất con trai đang phát tiết cơn giận dữ của mình là Nguyễn Tấn Vương, một quan chức cao cấp của chính phủ.