Thất bại vắt sữa

chú thích hình ảnh,

Thất bại vắt sữa, Cả năm người như một quả bóng hơi khổng lồ rơi xuống một ngọn cây vài chục mét.