Đàn Bà Hư Hỏng Cô Gái Tình Cảnh Sát Để Tránh Cảnh Sát, Sự Trừng Phạt

तस्वीर का शीर्षक ,

Đàn Bà Hư Hỏng Cô Gái Tình Cảnh Sát Để Tránh Cảnh Sát, Sự Trừng Phạt, Thế là cả nhà tối hôm đó túc trực xuống đêm theo dõi hành động của Dũng Béo, rồi cùng nhau bàn bạc kế sách đối phó, cuối cùng chốt ra kế hoạch cụ thể.