Dễ thương thích một ly đồ chơi và nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương thích một ly đồ chơi và nhồi, Sao còn chưa mặc đồ? Về thiệt hả thím? Thì… xong hết rồi mà! Nhi cũng chần chừ Chứ giờ muốn sao?.