Mẹ mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ mẹ, Ha ha… Quýnh chết có bữa nha chưa! Môi cười chúm chím nhìn theo rồi tự hỏi sao mình lại thích cảm giác này thế nhỉ? À mẹ ơi… con quên lấy đồ, mẹ đem vào giùm con với.