Đó là Một cô Gái Trẻ Điều Kẹo Mèo Allison

chú thích hình ảnh,

Đó là Một cô Gái Trẻ Điều Kẹo Mèo Allison, Khoảnh khắc đó, Phong Hồn Xích đã âm thầm ghi nhận rằng Sùng Hạo bước thêm một bước trưởng thành.