Chậm vắt ra một dày tải

chú thích hình ảnh,

Chậm vắt ra một dày tải, Xem ra nữ nhân này bảo dưỡng rất tốt, phỏng chừng da thịt toàn thân đều giống như tay nàng, vừa mềm vừa trơn đi?.