Da đen, chàng cũng đã lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen, chàng cũng đã lớn, Mồ hôi đầm đìa trên lưng Dương, cả hai bên tai cũng ròng ròng tụ xuống cằm nhiễu giọt lon ton.