Hoạt giáo viên,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoạt giáo viên,, Nhưng dù là Ma Quân cũng không dám trả cái giá đó ở thời điểm hiện tại, cho nên ngay khi bắt được con mắt của Thiên thì hắn cũng lập tức thu tay về.