Cô bé 117

chú thích hình ảnh,

Cô bé 117, Hắn bèn trở người để nàng nhìn cho rõ cảnh con cặc hắn vô ra nơi lỗ lồn nàng.