Đồ chơi Mới,

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ chơi Mới,, Khánh Phương nghe được tiếng bước chân chập chững đó đến thật gần trái tim nàng cũng bắt đầu loạn nhịp.