Thiếu niên trong tay ba rimjob

chú thích hình ảnh,

Thiếu niên trong tay ba rimjob, Ai, lần này coi như xong rồi, công việc nhất định phải mất, tôi cũng không biết nên giải thích với người trong nhà như thế nào.