Nhóm ba với hai nóng tóc vàng bắt lấy nó trên ghế dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm ba với hai nóng tóc vàng bắt lấy nó trên ghế dài, Nhận thấy được phản ứng của Tần Phỉ Tuyết, Thẩm Hạo một lần nữa gia tăng lực đạo, dùng tay làm ra đủ loại thủ đoạn.