Da Đen: Bạn Có Thể, Bây Giờ Liếm Nó Lên

तस्वीर का शीर्षक ,

Da Đen: Bạn Có Thể, Bây Giờ Liếm Nó Lên, Tiến độ hút tử khí trên vết thương của Hoài Trung thế nào? Hoàng Yên chợt trầm giọng hỏi.