Người á rập con Gà Trong nhóm ba-ASW050

तस्वीर का शीर्षक ,

Người á rập con Gà Trong nhóm ba-ASW050, Chiếc giường lúc này trông như cái tổ quạ xộc xệch, hỗn độn, nhàu nhĩ, ẩm ướt.